Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 augusti 2019
Lyssna

Fokus på näringsliv och utveckling när tre kommuner samarbetar

Bollebygd, Härryda och Marks kommun samarbetar för att gemensamt stärka utvecklingen i området mellan Göteborg och Borås. Den 26 augusti samlades 100 kommunfullmäktigeledamöter från de tre kommunerna, för en kväll med forskning, näringsliv och arbetskraft på agendan.

Hur kan vi tillsammans bli bättre på att tillgodose näringslivets behov och bädda för forskning, innovation och arbetstillfällen i våra kommuner? Politiker från kommunerna i det så kallade ”Bohäm”-samarbetet (BoHäM: Bollebygd, Härryda och Mark) fick under kvällen ta del av erfarenheter och idéer om detta. Talarna kom från bland annat Chalmers, RISE och företag som verkar i de tre kommunerna. Efteråt följde diskussion och nätverkande mellan kommunföreträdare och gästtalare.

Mingel vid Bohäm-träffen 26 augusti 2019.

Roger Nordman, kommunfullmäktiges ordförande i Härryda kommun, var värd för kvällen:

– Det blev en spännande och bra träff, med nya perspektiv och kunskapsuppdatering. Både föredrag och de efterföljande diskussionerna visade tydligt på områden där våra kommuner skulle kunna samverka mer, kring både hårda och mjuka frågor.

– Exempelvis samarbetar vi redan på olika sätt med forskningsinstituten i projektform. Men genom ett mer strukturerat samarbete ihop med de andra Bohäm-kommunerna skulle vi kunna lägga oss i framkant på vissa områden. Vi kan också ytterligare stärka samverkan inom näringslivsutvecklingen i kommunerna. Vår näringslivsenhet jobbar redan mycket över kommungränserna med flera av våra grannkommuner, men även vi politiker skulle kunna samverka och stötta upp mer på den fronten.

Redan kommande vecka följer politikerna i Härryda kommuns kommunfullmäktigepresidium upp frågan om hur lärdomarna från kvällen ska tas vidare.

– Framåt kommer presidierna i kommunerna träffas och diskutera igenom vad vi vill göra tillsammans, och sätta en plan för det, säger Roger Nordman. Vi driver det här samarbetet vidare för våra medborgares bästa.

Det här är Bohäm

Bohäm är ett samarbetsforum där förtroendevalda för Bollebygd, Härryda och Marks kommun ses ett par gånger per år för att diskutera olika frågor. Järnväg och en gemensam hållning i den frågan har varit ett tema länge, likaså hur kommunerna bättre kan stötta och samarbeta kring tjänster till invånarna som bor längs kommungränserna, så att gränserna inte blir så tydliga eller i alla fall inte ett hinder. Vid träffen den 26 augusti var temat gemensam utveckling av Bohäm-kommunerna som arena för forskning, innovation och därmed också ett stärkt näringsliv och arbetsmarknad.

Läs mer

Bohäm - samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Mark

Kontakt

Roger Nordman
Ordförande
kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se