Kontakt
13 juni 2018
Lyssna

Eldningsförbud trots att det har regnat

Ett collage av två bilder: Till vänster en vattenstråle som rinner mot en blå yta. Till höger en skylt med en överskorsad tänd tändsticka, alltså en förbudskylt mot eldning.

Äntligen regn – bra för både samhälle, privatpersoner, djur och natur efter en riktigt torr och varm period som varit väldigt lång! Men trots det gäller fortfarande förbudet mot att elda utomhus i Härryda och i våra grannkommuner.

Vi har ju fått lite regn på sistone och vi väntar mer regn i veckan. Men det är långtifrån tillräckligt för att vi ska kunna säga att faran är över för bränder i skog och mark.

Det torra vädret i maj har gjort att det är väldigt torrt djupt ner i marken. Regnet som har kommit torkar snabbt upp. Det behövs mycket mer regn, under längre tid, för att brandrisken verkligen ska minska.

Fortfarande eldningsförbud

Förbud mot att elda utomhus fortsätter därför att gälla i Härryda och i våra grannkommuner inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde.

Detta kan du fortfarande inte göra

  • Göra upp eld ute i naturen.
  • Grilla i en engångsgrill som står direkt på marken (t ex på en gräsmatta).
  • Grilla i en engångsgrill som enbart står på den ställning som följer med grillen.

Detta kan du göra

  • Grilla i en klotgrill.
  • Grilla i en engångsgrill som står på ett underlag som inte kan ta eld, till exempel asfalt eller grus.

Frågor och svar kring grillning under eldningsförbudetlänk till annan webbplats

Om det varma och torra vädret fortsätter kan engångsgrillar bli helt förbjudna.

Tänk på att släcka!

Du har själv ett eget ansvar om du gör valet att tända en grill utomhus. Du har ansvar för att noga släcka grillen när du är färdig. Släck ordentligt, se till att all glöd är helt släckt.

Läs mer om vad eldningsförbudet innebär länk till annan webbplats

Räddningstjänsten Storgöteborglänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Storgöteborg har också en telefonsvarare med uppdaterad information om det fortfarande är eldningsförbud.
Telefon: 031-335 29 80

Om förbudet och eventuell överklagan

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Kontakt

Per-Arne Larsson, säkerhetschef
per-arne.larsson@harryda.se
031- 724 61 00

 

Många kommuner förbjuder engångsgrillar utanför tomtgräns – och det gör inte vi, under förutsättning att grillen står på obrännbart underlag och inte utgör brandrisk.

Därför har vi idag formulerat om vår information på hemsidan och på telefonsvararen, i hopp om att det ska bli enklare att förstå och göra rätt. Se gärna över er text på er hemsida, så att vi formulerar oss på samma sätt. http://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/pa-fritiden/elda-utomhus/eldningsforbud/länk till annan webbplats

Ni kanske läste artikeln i GP igår/idag med intervjun med räddningschef i beredskap.

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/efter-rekordv%C3%A4rmen-eng%C3%A5ngsgrillar-kan-f%C3%B6rbjudas-1.6536794länk till annan webbplats

Som det mycket riktigt står, så kan ev. eldningsförbudet utökas till att även innefatta engångsgrillar. Det beslutet är inte taget. Om detta sker så kommer vi så klart att informera er.

Vi har även fått frågor om vad man som enskild gör om man ser någon grilla på olämpligt sätt eller olämplig plats. Rådet vi ger är att, om möjligt, upplys vederbörande om eldningsförbudet eller ring 112 för vidare råd.