10 juni 2021
Lyssna

Digitalt möte i kommunfullmäktige 17 juni

Även kommunfullmäktiges junimöte sker digitalt med endast ordförande och vice ordförande på plats i Råda Rum. Sammanträdet börjar klockan 17 och sändningen en stund innan. Välkommen att ta del av debatter och beslut live via din mobil, läsplatta eller dator.

Sändningen finns även tillgänglig i efterhand på: harryda.se/kfsammantraden

Några av ärendena som behandlas på mötet:

  • Information från Härryda Vatten och Avfall AB
  • Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun
  • Arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke inom del av Hulebäck 1:282 och 1:153
  • Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem till ideella föreningar och folkbildning
  • Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn samt taxa år 2021

Motioner som besvaras:

  • Håll Sverige Rent-dagen
  • Införa ett Hållbarhetspris i Härryda kommun
  • Resursfördelning i kommunens skolor
  • Hedersomnämnande hållbarhet

Samtliga ärenden och dess handlingar finns att läsa på harryda.se/kf och i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet på harryda.se/kfsammantraden

Kontakt

Magdalena Lindberg, sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se