Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 december 2020

Digitalt möte i kommunfullmäktige 10 december

Ordförandeklubba

Årets sista sammanträde i kommunfullmäktige genomförs digitalt med endast ordförande och andre vice ordförande på plats i Råda Rum. Anledningen är de skärpta råden från bland annat Folkhälsomyndigheten.

Torsdag 10 december klockan 18 startar mötet som du kan ta del av live från din mobil, läsplatta eller dator. Sändningen startar strax innan klockan 18.

Sändningen finns även tillgänglig i efterhand på: harryda.se/kfsammantraden

Ärenden som behandlas, i urval:

  • Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och Avfall AB
  • Antagande av avgiftstaxa och riktlinjer för utlämnande av allmän handling
  • Godkännande av förvärv för del av fastigheten Landvetter 4:107

Motioner som besvaras:

  • Demokrati i Härryda kommun
  • Influensavaccin
  • Arrendeavtal, en central föreningsfråga
  • Kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val
  • Arvode för förtroendevalda
  • Landvetter Södra Utveckling AB

Handlingar finns att läsa på harryda.se/kf och i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet på harryda.se/kfsammantraden

Kontakt

Magdalena Lindberg, sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26 Länk till annan webbplats.
magdalena.lindberg@harryda.se