25 augusti 2022

Detta vill ni se i parken runt Massetjärn i Mölnlycke!

parkbänk med utsikt mot Massetjärn i Mölnlycke

250 förslag för parken runt Massetjärn kom in under medborgardialogen förra året. Klicka på bilden för förstoring. Foto: Utsikt landskapsarkitektur

Hundratals förslag kom in under medborgardialogen för Massetjärnsparken i Mölnlycke förra hösten. Era förslag handlar dels om aktiviteter i parken, dels om att ta tillvara och utveckla grönskan där. Härryda kommun har sammanställt resultatet. Vad som nu händer är upp till politiker att bestämma.

När Härryda kommun genomförde medborgardialogen kom det in cirka 250 idéer om hur grönområdet kring Massetjärn kan bli en park för alla. Flest förslag gäller parkens karaktär.

Sammanfattning av genomförd medborgardialog kring parkutveckling runt Massetjärn i Mölnlycke Pdf, 12.1 MB.

Knappt hälften av förslagen kom in via appen Mitt Härryda där det var möjligt för medborgare att lämna förslag via en klickbar karta.

Bevara fast med vissa förändringar

I en tid då Mölnlycke förtätas är det viktigt att behålla lugna, gröna ytor som kan fortsätta vara öppna och flexibla ytor beroende på väder och säsong, anser många. Massetjärnsparken som promenadstråk är viktigt, särskilt för dem som inte lätt tar sig fram på kuperad mark uppe i Wendelsberg.

Samtidigt föreslår en del svarande att parken borde få en attraktiv lekplats för både stora och små barn, grillplatser, utegym, boulebanor och planteringar som insekter gillar och som blommar från vår till höst.

Lägga till vid brygga

Många vill komma närmare vattnet genom att vass röjs bort på några ställen och att det blir bryggor, fler lyktstolpar och bänkar – gärna någon plats med skärmtak närmast vattnet.

Flera förslag handlar om att kunna lägga till med och hyra kajak och andra småbåtar. Där fanns ett gammalt båthus en gång i tiden, påminner någon.

Några tycker att parken ska skyltas upp med fakta i en slags historia- och kulturpromenad och de vill se fler och upplysta konstverk runt tjärnen. De tjocka ekarna vid den norra stranden får inte röras, påtalar en del.

Ett vanligt förslag är att få ett kafé till Strandvillan samt en offentlig toalett i parken.

Mer liv och rörelse

När medborgardialogen ägde rum hösten 2021 fanns inte den nya padelhallen och många hade gärna sett en utomhusbana då.

Idén om en sportig park återkommer. Där föreslås finnas olika typer av avgränsade aktivitetsytor, exempelvis en multisportplan med konstgräs, en basketplan, en hundrastgård och en scen för uppträdanden.

Minigolf är en uppskattad plan men placeringen nära Hulebäcksgymnasiet ifrågasätts på grund av återkommande översvämningar.

De vågade idéerna

En del har tagit ut svängarna lite mer. Ett kallbad, en flytande restaurang och ett vattenspel med valbar färgsättning mitt i Massetjärn exempelvis.

Kommunstyrelsen funderar på nästa steg

Samhällsbyggnadssektorn visade sammanställningen av Massetjärnsdialogen i juni och skickade med förslag på hur processen kan gå vidare och vilka underlag som behöver tas fram för att gestalta och sätta en målbild för Massetjärnsparken. Hur kommunens politiker går vidare är inte klart.

Fler beslut från kommunstyrelsens sammanträde:
Protokoll och handlingar 2 juni 2022

Kontakt

Lovisa Gustafsson
031-724 61 00
lovisa.gustafsson@harryda.se