Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 september 2019
Lyssna

Demokratijubileum firas på Mölnlycke kulturhus

Demokratin som vi känner den idag fick sitt genombrott för hundra år sedan, när riksdagens beslut om allmän och lika rösträtt började gälla. Den 14 oktober firar vi demokratijubileet med scenframträdanden, föredrag, utställning och mingel på Mölnlycke kulturhus. Alla som vill är välkomna!

Evenemang: Ja, må den leva! Vi firar demokratinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under kvällen kommer barn och ungdomar från kulturskolan och Hulebäcksgymnasiet att framträda med dans, musik och teater på temat demokrati. Vi får också en historisk tillbakablick, genom ett föredrag av Ingela Eek från föreningen Göteborgskvinnor i rörelse. Utifrån berättelser om rösträttskämpen Frigga Carlberg från Göteborg levandegör Ingela den kamp för kvinnors rösträtt som föregick riksdagsbeslutet 1918.

– Det känns viktigt att belysa det här jubileet i svensk demokratis historia, säger Roger Nordman, ordförande i kommunfullmäktige, som också är värd för kvällen. Den demokrati vi har idag kan vi inte ta för given, utan den är värd att värna varje dag. Det kommer vi att höra prov på under kvällen.

Utställning och mingel

Efter programpunkterna i Stora salen finns riksdagens affischutställning ”Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år” att se i kulturhusets konstgång. Det blir också en stund för mingel och samtal med politiker och kommunanställda som arbetar med demokratiuppdraget varje dag.

– Demokrati är ju inte bara rösträtten, utan rätten av få vara delaktig, uttrycka sig fritt, få en jämlik behandling och förutsättningar att ta eget ansvar. Det är sådant som våra kommunala verksamheter har i sitt kärnuppdrag och som arbetas med varje dag på olika sätt, menar Roger Nordman.
– Därför känns det också extra roligt att det är just barn, ungdomar och elever från vuxenskolan, som tillsammans med ledare och pedagoger står för programmet för jubileumsfirandet. Nu hoppas vi att många vill komma och dela kvällen med oss!

Utställningen Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns att se under två veckors tid på bibliotek och kulturhus i kommunen liksom på Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och i kommunhusets reception.

Fyraårigt firande

Riksdagens talman har utlyst ett fyraårigt firande av demokratin, med anledning av hundraårsjubileet sedan genomförandet av allmän och lika rösträtt i Sverige. Läs mer på harryda.se/firademokratin