Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
8 februari 2022

Covid-19 – så anpassar Härryda kommun när restriktionerna upphör

Sittande publik vid ett evenemang eller föreläsning.

När restriktionerna upphör, slopas bland annat det reglerade maxtaket för publik vid evenemang. Foto: Mostphotos

Den 9 februari upphör de flesta nationella restriktioner och åtgärder kopplade till covid-19. För Härryda kommun innebär det möjligheter till en ökad service, men också lokala anpassningar för att skydda de sköraste och för att klara de verksamheter som fortfarande påverkas av en hög sjukfrånvaro.
– Med en gradvis övergång mot normalläge tar vi ansvar för att ge god kommunal service, samtidigt som vi värnar brukares och medarbetares hälsa, säger Peter Lönn, kommundirektör.

Folkhälsomyndigheten och regeringen upphäver nu de flesta av de restriktioner som gällt under coronapandemin. Avstånd, munskydd och hushållskarantän utgör då inte längre nationella råd för allmänheten. Däremot råder fortfarande en skyldighet att stanna hemma vid symtom som kan vara covid-19, och att ovaccinerade ska vara extra försiktiga och undvika trängsel.

Kultur- och fritidsverksamheter öppnar igen

De hävda restriktionerna innebär att Härryda kommun åter kan välkomna deltagare till kulturevenemang, att ishall, bokningsbara lokaler och ungdomsverksamheter kan öppna igen lagom till sportlovet, och att medarbetare som arbetat på distans gradvis kan komma tillbaka till arbetsplatsen.

Lokala anpassningar i skola och förskola

Det stundande sportlovet förväntas ha en “nedkylande” effekt på smittspridningen bland barn och unga. Sjukfrånvaron hos både personal och elever är dock fortfarande hög. Detta innebär att varje skolenhet fortsatt kommer att göra de anpassningar som behövs just hos dem, för att undervisning och omsorg ska kunna utföras på bästa sätt.

Smittskyddsåtgärder inom äldreomsorg och funktionsstöd

Inom vård- och omsorgsverksamheterna tillämpar kommunen fortsättningsvis samma långtgående smittskyddsåtgärder som tidigare. Bland annat kvarstår förbokning av besök på äldreboende och gruppbostäder. Vårdpersonal uppmanas att ta ett antigentest inför varje arbetspass, och skyddsutrustning används i verksamheterna enligt gällande rutiner. Också inom de öppna verksamheterna, såsom seniorträffar och IT-café, kommer antalet deltagare att begränsas genom föranmälan, åtminstone under februari månad.

Restriktioner tas bort 9 februari – krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Covid-19 – anpassningar i Härryda kommun