Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 maj 2017

Byggande i fokus i Hindås

På förhand hade kommundelsdialogen i Hindås inget förbestämt ämne. Men snabbt stod det klart att nybyggnation var det som Hindåsborna helst ville prata om.

Mötet inleddes med att kommunstyrelsens ordförande, Per Vorberg (M), hade med sig veckans upplaga av Härryda-Posten - där förstasidan präglades av en rubrik där en grupp Hindåsbor gått samman för att få bygga på Bocköhalvön.

– I princip vill vi väl alla att det byggs på Bocköhalvön. Men vi tycker att det ska byggas lite olika mycket, och på olika sätt. Det är därför vi har de här diskussionerna, säger Per Vorberg.

Alla dialoggrupper var överens om att det måste byggas mer i Hindås, olika upplåtelseformer för både unga och gamla. Flera grupper tog upp Solåsenområdet som ett lämpligt område att bygga på.

När det gäller Bocköhalvön hade grupperna olika förslag. En grupp ville bygga höghus, andra ville behålla karaktären på Bocköhalvön med smala vägar och en fin entré in till området.

Flera grupper ville flytta Hindåsskolan från dess nuvarande centrala läge, och i stället använda marken till bostäder och äldreboende.

En större sammanställning av gruppernas synpunkter och idéer dyker upp på harryda.se/kommundelsdialog inom kort.

Läs mer om kommundelsdialoger

 

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se