Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 februari 2020

Brottsofferjouren stödjer dig som utsatts för brott

Bengt Odeholm, ledamot i Brottsofferjourens styrelse och Stina Rehnberg, verksamhetsledare på Brottsofferjouren.

Bengt Odeholm, ledamot i Brottsofferjourens styrelse och Stina Rehnberg, verksamhetsledare på Brottsofferjouren.

Att bli utsatt för brott väcker ofta starka känslor och att få stöd och hjälp med att till exempel göra en polisanmälan, begära skadestånd eller bara få prata med någon kan vara mycket värdefullt. Och det är precis det som Brottsofferjouren erbjuder; ett medmänskligt stöd som hjälper dig att komma vidare.

- Stödet är kostnadsfritt och vi har inga direkta väntetider. Det kan bli ett samtal eller många och du kan vara anonym om du vill, säger Stina Rehnberg, verksamhetsledare på Brottsofferjouren Storgöteborg som Härryda kommun har samverkansavtal med.

Brottsofferjouren erbjuder också vittnesstöd. På plats i tingsrätten finns vittnesstödjare som har till uppgift att hjälpa, informera och stödja vittnen och målsäganden i samband med rättegång.

- För de allra flesta är det en mycket konstig situation att befinna sig i rätten. Att få information om hur det hela går till gör att man känner sig lite tryggare, säger Bengt Odeholm, ledamot i Brottsofferjourens oavlönade styrelse.

Volontärer/medmänniskor ger stöd

Bakom det omfattande stödet finns drygt 25 volontärer som ideellt axlar uppdraget på sin fritid. Volontärerna har alla genomgått ett gediget utbildningspaket med praktik på det.

- Det är en professionell skara som gör ett fantastiskt arbete, säger Bengt Odeholm och betonar att fler volontärer behövs och den som är intresserad av ett uppdrag är välkommen att höra av sig.

Om Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som består av 70 lokala jourer runt om i landet där Storgöteborg är en av dem. Polisen förmedlar kontakten mellan den brottsutsatta och den lokala jouren. Stödsökande tar även kontakt med jourerna på eget initiativ. Organisationen vänder sig till brottsutsatta, vittnen samt anhöriga till brottsutsatta, vittnen och gärningspersoner.

Läs mer om Brottsofferjourens verksamhet Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Brottsofferstöd
0709-70 50 50 (telefontid vardagar kl 9-15)
info@goteborg.boj.se

Vittnesstöd
0708-25 02 90 (telefontid vardagar kl 9-15)
vittnesstod@goteborg.boj.se

Brottsofferjourens telefoncentral
När vi inte har möjlighet att svara kopplar vi vår telefon till Brottsofferjourens gemensamma telefoncentral. Dit kan du ringa och berätta att du vill få kontakt med oss. Vi ringer upp så snart vi kan.
Öppettider för telefoncentralen är: Måndag-fredag kl 9-19.

Internationella brottsofferdagen 22 februari

Brottsofferjouren Storgöteborg uppmärksammar dagen genom att finnas på plats mellan klockan 12 och 15 i Mölnlycke kulturhus.

- Vi hoppas att många kommer förbi och pratar med oss och kanske tar med sig lite information hem. Det är viktigt att känna till att det här stödet finns och att inget brott är för litet för att ta kontakt med oss, säger Stina Rehnberg.

Syftet med Internationella brottsofferdagen är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer. Förutom Brottsofferjouren kommer även Tjejjouren Väst Länk till annan webbplats. samt föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB) Länk till annan webbplats. finnas på plats i Mölnlycke kulturhus.