3 maj 2021
Lyssna

Brett engagemang i hållbarhetsfrågorna

Vår gemensamma framtid engagerar. Många kommuninvånare vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. Under våren har flera olika grupper deltagit i dialoger med kommunen om ett hållbart Härryda.

Dialogerna ingår i arbetet med att ta fram ett långsiktigt program för hållbar utveckling i Härryda kommun.

– Det finns en fantastisk kunskap och ett stort engagemang hos invånare, föreningar och företag i Härryda kommun, menar Amanda Östman, som håller ihop kommunens övergripande hållbarhetsarbete.
– Detta vill vi ta vara på i planeringsarbetet som vi håller på med just nu, men vi vill också hitta fler sätt att kanalisera och stärka civilsamhällets och näringslivets engagemang framöver.

Det ska vara lätt att göra rätt

De grupper som deltagit i dialogerna under våren är företrädare för föreningar och ideella organisationer, kommunens pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor, ungdomsrådet och Hulebäcksgymnasiets FN-grupp. Samtalen har rört sig kring öppna frågor om hur ett hållbart Härryda ser ut och hur vi kan ta oss dit tillsammans. Deltagarnas perspektiv har på så sätt fått styra inriktningen i dialogen, vilket gett en bredd i det underlag som kommit fram. Det har bland annat handlat om tillgänglighet, hälsa, natur och klimat, jämlikhet och trygghet. Gemensamt för alla grupperna är att de lyft möjligheten till delaktighet som mycket viktig, liksom att det ska vara lätt som invånare eller förening att göra hållbara val.

– Vi har fått med oss många bra tankar om hur vi som kommun kan skapa förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas inom kommunens gränser att bidra till vår gemensamma utveckling av samhället, säger Amanda Östman.

Fortsatt involvering i processen

Resultatet från dialogerna blir en del av underlaget till kommunens hållbarhetsstrategiska program. De grupper som medverkat i dialogerna får förslaget till program på remiss under hösten. Fortsatta dialoger kommer också att föras med näringslivet och med fler unga invånare, vars perspektiv väger särskilt tungt i processen.

Mer om det hållbarhetsstrategiska programmet och kommunens arbete för de globala målen utifrån Agenda 2030 hittar du på

Hållbar utveckling i Härryda kommun

Kontakt

Amanda Östman, utvecklingsledare Agenda 2030
031-724 88 43
amanda.ostman@harryda.se