Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
31 augusti 2017

"Bra med omtag för Göteborg-Borås"

På torsdagen presenterade Trafikverket sitt remissförslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029. Sträckan Göteborg-Borås omnämns som en brist av Trafikverket som föreslår ett omtag. Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och vice ordförande Patrik Linde (S) ser positivt på omtaget.

– Regeringen fortsätter att peka på vikten av bostäder och att det hänger ihop med en god infrastruktur, vilket givetvis är glädjande och helt i linje med våra ambitioner och den funktionsutredning som kommunerna och Västra Götalandsregionen har gjort tillsammans. I den redogörs för nyttorna med snabba regionaltåg och fler stationer. Vi ser också positivt på att Trafikverket föreslår ett omtag för sträckan Göteborg-Borås för att hitta bättre lösningar. Nu arbetar vi lösningsorienterat framåt för att så fort som möjligt få en tidigare byggstart än vad som i dag presenterats. En inbjudan från Härryda kommun har redan gått till infrastrukturminister Tomas Eneroth för att diskutera de möjligheter som finns i vår region, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande och Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Den 16 oktober i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i Råda rum, bjuder Härryda kommun in till ett uppföljande informationsmöte om järnvägen.

Trafikverkets förslag går nu ut på remiss. Regeringen tar beslut om den nationella transportplanen våren 2018.

Länkar

Här hittar du Trafikverkets remissförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se

Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande
031-724 63 13
patrik.linde@politiker.harryda.se