Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 december 2017
Lyssna

Besök från Kenya

En delegation från Homa Bay i Kenya är just nu på besök i Härryda kommun - som en del i ett treårigt kommunalt partnerskap.

Partnerskapet finansieras av ICLD, internationellt centrum för lokal demokrati, som i sin tur finansieras av SIDA.

I mars månad var en delegation från Härryda kommun på plats i Kenya för att studera lokal demokratiutveckling och inflytandefrågor för unga. Nu är en delegation från Homa Bay på plats i Härryda kommun, till och med söndag.

Studiebesök och workshops

På schemat står bland annat flera studiebesök på skolor i Härryda kommun, besök på avloppsreningsverket Gryaab i Göteborg samt workshops på demokratiteman.

På onsdagsförmiddagen hölls en välkomstceremoni i Mölnlycke kulturhus där Egil Gry, rektor på Hulebäcksgymnasiet, hälsade välkommen och som bland annat innehöll musik från Kulturskolans elever.

 

Kontakt

Malin Fogelström
Pedagogisk utvecklingsledare, Hulebäcksgymnasiet
031-724 66 47
malin.fogelstrom@harryda.se