Kontakt
22 november 2019
Lyssna

Beslut på kommunfullmäktiges novembermöte

Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november inleddes med allmänhetens frågestund och det ställdes många frågor den här kvällen.

Samtliga frågor handlade om etableringen av Internationella Engelska Skolan (IES) och förslaget att placera den på grusplanen i närheten av Djupedals förskola och befintliga kommunala skolor: Djupedal och Furuhäll. Alla frågor besvarades av kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg. 

Under sammanträdet beslutade kommunfullmäktige bland annat att:

  • godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti samt helårsprognos för 2019.
  • anta riktlinjer för kommunens produktionsskog, arrenden, jakträtt samt kommunens fiskerätter.
  • kommunen ska arbeta för att framtida skol- och seniorkort ska gälla över två zoner, enligt förslag i motion inför mötet.

Referat och ljudupptagningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november.

Justerat protokoll publiceras inom två veckor efter sammanträdet.

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26länk till annan webbplats
magdalena.lindberg@harryda.se