10 februari 2020
Lyssna

Beslut på kommunfullmäktiges januarimöte

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari beslutade politikerna bland annat om godkännande av den fördjupade stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige godkände även förvaltningens utredning med anledning av uppdraget att ”Snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke entré”.

Motionen om att anställa barnskötare som vikarier förskollärartjänster besvarades med beslut efter votering, om att godkänna kommunstyrelsens förslag. Mer om detta samt beslut och underlag för övriga ärenden hittar du i protokollet, som nu finns publicerat under Kommunfullmäktiges sammanträden 2020. Här kan du även lyssna på ljudupptagningen från sammanträdet.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2020

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26länk till annan webbplats
magdalena.lindberg@harryda.se