19 december 2019
Lyssna

Beslut på kommunfullmäktiges decembermöte

Vid årets sista sammanträde den 12 december beslutade kommunfullmäktige bland annat om en vision för Härryda kommun.

Med bred majoritet röstade kommunfullmäktige igenom den vision, som framöver utgör en central del i styrningen av kommunen.

Fullmäktige antog också strategisk plan för Agenda 2030 version 2.0, med strategier och insatsområden för kommunens arbete för hållbar utveckling.

Motioner som besvarades var:

  • Motion om hur Härryda kommun definierar vad som menas med ett trygghetsboende
  • Motion gällande införande av modell för arbete med familjehemsplacerade barn inom skolan

Interpellation om nya grundskolor besvarades av kommunstyrelsens ordförande, varpå en längre debatt följde.

Ta del av referat, ljudupptagning samt protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december.

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26länk till annan webbplats
magdalena.lindberg@harryda.se