Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
9 juni 2017
Lyssna

Årets tillgänglighetspris går till D-gruppen

Pedagogerna Anna Ast och Fredrik Jacobsson jobbar med barn med neuropsykiatriska funktionshinder i D-gruppen på Djupedalsskolan. I år får de Härryda kommuns tillgänglighetspris.

Hur känns det?
- Hedersamt och glädjande! Vi har arbetat länge med denna elevgrupp med goda resultat och det är alltid roligt med uppmärksamhet och uppskattning.

Vad står D i D-gruppen för?
- När vi började gruppen var vi verksamma i en paviljong som kallades D-avdelningen. Så småningom tyckte vi det var passande med D-gruppen som finns på Djupedalskolan. Det finns nämligen ytterligare två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper i Landvetter.

Vad är neuropsykiatriska funktionshinder?
- De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är adhd, autism och Tourettes syndrom. De kallas neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt. Detta annorlunda fungerande kan påverka personen i en sådan omfattning att det blir en funktionsnedsättning.

På vilket sätt arbetar ni med barn med neuropsykiatriska funktionshinder?
- Allt vi gör är uppbyggt efter elevens behov. Tillsammans med eleven identifierar vi både mål, styrkor och svårigheter hos eleven och skriver ned vad eleven behöver fokusera på. Varje vecka har vi veckoprat då vi tittar på mål och utvärderar veckans arbete. Mycket av vårt arbete handlar om social färdighetsträning och slutmålet är att få eleven att ingå i klassernas undervisning. Och det går att uppnå, bara vi hittar nyckeln till elevens driv!

Motiveringen till priset

Det är Rådet för funktionshinderfrågor som har uppdraget att föreslå mottagare av tillgänglighetspriset och deras motivering till årets mottagare lyder:

”D-gruppen föreslås få Härryda kommuns tillgänglighetspris för sitt viktiga arbete att få eleverna inkluderade, få de att känna sig som en i gruppen och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förmågor. Eleverna får hjälp och stöd och i den mån det går möjlighet att återvända till sina ursprungsklasser. Ett gott bemötande är särskilt viktigt för dessa elever.”