Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
27 september 2021

Är du beredd om krisen kommer?

Händer som stänger en plastlåda med märkningen "krislåda".

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Samhällskriser kan se ut på olika sätt. En kan vi snart lägga bakom oss – men andra och annorlunda kriser kan inträffa när som helst. Vid en kris är kommunens ansvar att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera. Då kan din egen beredskap betyda mycket.

En samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan vara en pandemi, men också större strömavbrott, översvämningar, skogsbränder eller annat som gör att saker i vår vardag inte fungerar som de brukar.

Egen beredskap är viktig

Härryda kommun har en beredskap för att mildra de negativa effekterna av samhällsstörningar som kan inträffa, och för att exempelvis äldrevård, skola, omsorg samt vatten- och elförsörjning ska fortsätta att fungera. Som privatperson behöver du också förbereda dig för krisen innan den inträffar, eftersom hjälp behöver gå först till dem som behöver det mest.

– Ju fler som är rustade att klara sig själva i några dygn, desto större möjligheter har vi att gemensamt klara en kris, menar Per-Arne Larsson, säkerhetschef i Härryda kommun.

– Den som har vatten, mat och alternativa ljus- och värmekällor hemma, kan också hjälp andra i ett nödläge.

Ett konkret sätt att se om din egen beredskap är att packa en krislåda, med det som du och dina närmaste kan behöva för att klara er några dygn utan exempelvis el, vatten eller tillgång till mataffärer och annan service som kan bli drabbad vid någon form av samhällsstörning.

Så förbereder du dig för kris

Krisberedskapsveckan belyser vårt gemensamma ansvar

Precis som övriga kommuner och myndigheter i Sverige arbetar Härryda kommun för att öka både invånarnas risk- och krisberedskap, och den egna organisationens kapacitet att hantera oförutsedda händelser, samhällsstörningar eller krig. Som en del i detta deltar kommunen i den årliga krisberedskapsveckan, som anordnas sedan 2017, med syfte att stärka samhällets förmåga att möta olika hot.

Härryda kommuns krisberedskap

Krisberedskapsveckan – MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Länk till annan webbplats.