Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 februari 2018

Arbetslösheten sjunker i Härryda

Arbetslösheten sjönk ytterligare i Härryda under 2017 och för tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Men många utrikes födda står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

2017 var den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,7 procent i åldersgruppen 16-64 och regionen har därmed den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna för tredje året i följd. Stockholmsregionen landar 2017 på 6,1 procent och Malmöregionen på 10,2 procent. Rikssnittet ligger på 7,5 procent.

I Härryda har den totala arbetslösheten sjunkit med 0,2 procent till 3,2 procent. För inrikes födda ligger siffran på 2,0 procent, för utrikes födda 12,1 procent.

Detta framgår av Business Region Göteborgs rapport Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2018.

– Den glödheta konjunkturen i regionen bidrar starkt till den fallande arbetslösheten som vi sett under 2017. Flera branscher är med och eldar på. Framförallt rör det sig om IT-tjänster, fordonssektorn, byggverksamheter och kemiindustrin. Kombinationen av en starkt gående tjänstesektor och kunskapsdriven industri i regionen ger en extra push till att få personer i sysselsättning. Samtidigt ser vi att industrin på andra håll i landet inte går lika starkt framåt, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Hög arbetslöshet bland utrikes födda

Göteborgsregionen är den enda av storstadsregionerna som upplever en fallande arbetslöshet bland utrikes födda. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög i denna grupp, 16,4 procent, vilket är avsevärt lägre än Malmöregionens 24,9 procent men högre än Stockholmsregionens 14,3 procent. Räknat i antal arbetslösa i Göteborgsregionen var cirka 16 700 personer utrikes födda. Det innebär att en klar majoritet på nära 60 procent av Göteborgsregionens samtliga
28 000 arbetslösa inom ålderskategorin 16-64 är utrikes födda. 2015 låg andelen på drygt 51 procent.

Arbetslösheten är i Göteborgsregionen sex gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. I Stockholms- och Malmöregionerna är arbetslösheten knappt fem gånger högre, det vill säga Göteborgsregionen visar upp en arbetsmarknad som är svårare att ta sig in på för utrikes födda än de båda andra storstadsregionerna.

Många utrikes födda har fått jobb

Mellan 2016 och 2017 har den totala arbetslösheten för åldersgruppen 16-64 minskat i 7 av Göteborgsregionens 13 kommuner. Arbetslösheten ökar dock i Kungälv, Mölndal och Tjörn samt är oförändrad i Kungsbacka, Lerum och Stenungsund. Ser vi bara till inrikes födda minskar arbetslösheten i alla 13 kommuner men bryter vi ut utrikes födda är det bara i Göteborg som arbetslösheten för den gruppen minskar.

– Arbetslösheten är avsevärt högre bland utrikes födda och nya påfyllningar med arbetslösa sker varje månad. Men viktigt att veta är också att jobbtillväxten bland utrikes födda varit stark – den sysselsatta arbetskraften i regionen ökade med drygt 14 000 personer det senaste året, varav hälften var utrikes födda. I Göteborg har till och med fler utrikes födda fått jobb än inrikes födda – 5 217 nya jobb respektive 3 637 nya jobb för de båda grupperna, säger Peter Warda.

Brist på kompetens

De senaste åren har antalet lediga tjänster med tillsvidareanställning ökat avsevärt i Göteborgsregionen. Från 2015 och framåt har antalet lediga tjänster pendlat mellan 6 500 och 8 500. Samtidigt som drygt 28 000 personer går arbetslösa i regionen erbjuds det alltså rekordmånga lediga tjänster. Det innebär att det går cirka fyra arbetslösa per ledig tillsvidareanställning. Kompetensen hos utbudet arbetslösa matchar således inte det kompetensbehov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

– Utifrån företagens behov arbetar vi för att hitta nya arbetssätt och modeller för att förbättra matchningen och underlätta för fler att få ett riktigt viktigt jobb, inte minst inom besöksnäringen, vård, skola, omsorg samt konsulttjänster riktade till bygg, IT- och fordonssektorn. Vi aktörer som är involverade behöver tänka nytt, samordna insatserna och skala upp det som fungerar bra, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg inom området kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.

Rapporten Arbetslösheten i Göteborgsregionen 2018 Pdf, 2 MB.

 

Kontakt

Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
031- 367 62 11