20 januari 2022

Ansträngt läge i våra verksamheter

Covidpandemins fjärde våg har slagit till med full kraft och vi har nu en mycket hög smittspridning i samhället. I Härryda kommun har vi hög sjukfrånvaro bland vår personal och det påverkar många av kommunens verksamheter.

- Vi har ett mycket ansträngt läge och vi som kommun gör allt vi kan för att upprätthålla viktiga verksamheter, till exempel hålla förskolorna öppna så att människor kan gå till arbetet, säger kommundirektör Peter Lönn.

Just förskolan är en av de verksamheter som drabbats hårdast av personalbrist och på vissa förskolor har rektorerna tvingats vädja till vårdnadshavarna att i möjligaste mån hålla barnen hemma. Även grundskolorna är hårt drabbade av sjukfrånvaro men kan än så länge bedriva undervisning på plats i skolan med anpassningar för att begränsa smittspridningen.

Omsorgen prioriterar patientsäkerhet

Inom omsorgen är högsta prioritet att upprätthålla patientsäkerheten. All personal som arbetar vårdnära erbjuds självtest innan de går på sitt arbetspass och all verksamhet anpassas för att kunna utföras på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Vid stort personalbortfall sker en prioritering av arbetsuppgifterna och till exempel kan tjänster som tvätt och städ hos hemtjänsttagare få skjutas på.

Störningar i kommunal service

Det ansträngda personalläget går igen i alla kommunens verksamheter och påverkar allt från sophämtning till handläggningstider för bygglovsansökningar. Vi gör vårt bästa för att upprätta en hög service men då liv och hälsa är det vi prioriterar högst kan det bli störningar på andra områden.

-Vår personal jobbar på så hårt de kan men jag vill vädja till medborgarna om överseende för de fall där vi inte når ända fram med att leverera vår vanliga höga kommunala service, säger Peter Lönn.

Fortsätt att följa rekommendationerna

Härryda kommun följer de rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter i alla våra verksamheter och följer noggrant händelseutvecklingen. Som enskilda individer kan var och en bidra till att hålla smittspridningen nere genom att följa de rekommendationer som gäller: Håll avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och vaccinera dig.

Covid 19 - så abetar Härryda kommun