13 maj 2022

Allmänhetens frågestund inleder fullmäktige 19 maj

Kommunfullmäktiges majmöte inleds med en halvtimmas frågestund där du som invånare kan ställa frågor till politikerna. Välkommen till Råda Rum i Mölnlycke 19 maj klockan 18.

Tänk på att frågorna ska vara av allmän karaktär och handla om sådant som fullmäktige normalt behandlar. Frågor som handlar om enskild person får inte ställas.

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster: ordförande Roger Nordman (M), 1:e vice ordförande Gunnar Häggström (M), 2:e vice ordförande Björn Magnusson (S)

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster: ordförande Roger Nordman (M), 1:e vice ordförande Gunnar Häggström (M), 2:e vice ordförande Björn Magnusson (S)

Sändningen finns även tillgänglig i efterhand

Ärenden som behandlas, i urval:

  • Information från Härryda Energi AB
  • Information från Härryda Vatten och Avfall AB
  • Redovisning av stadsbyggnadsstudie för
    Landvetter centrum
  • Upphävande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan

Motion som besvaras:

  • Sveriges miljöbästa kommun 2022

Fullständig ärendelista och samtliga handlingar finns även tillgängliga i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet

Kontakt

Magdalena Lindberg, sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se