6 november 2020
Lyssna

Ytan vid Mölnlycke kulturhus entré får ett lyft

Platsen framför den östra entrén till Mölnlycke kulturhus får en uppfräschning i vinter. Med ett nytt träd, fler bänkar, växter och belysning ska ytan bli välkomnande och trygg – en plats att mötas på.

Ytan framför kulturhuset har en viktig funktion för besökare till kulturhuset, men också som knutpunkt för den som passerar eller ska till andra delar av Mölnlycke centrum. Nu får platsen en välförtjänt upprustning, för att bättre fungera som mötesplats och välkomnande insteg till kulturhuset.

Visionsskiss på ytan framför entrén till Mölnlycke kulturhus, där ett nytt träd, fler växter och bänkar är inritade.

Tidig skiss på hur ytan kan komma att se ut efter uppfräschning. Detaljer i bilden skiljer sig från den faktiska planen, se beskrivning i text. Bild: Landskapsgruppen

Trädet i centrum

Den blodbok som sedan ett sekel prytt platsen behöver tyvärr tas bort. Bokens grenar togs ner i början av året, på grund av att trädet inte mådde bra och började utgöra en risk för förbipasserande. Nu ska trädet grävas upp och ersättas med ett nytt. I samband med detta tar kommunen chansen att göra fint på platsen.

Rosa blommor på körsbärsträd i närbild.
  • Ett nytt träd ska planteras där stubben från blodboken står. Det blir en typ av körsbärsträd på högstam (Prunus Accolade) som kan trivas i det skuggiga läge som platsen har och som därmed kommer kunna ge grönska och finnas med oss under lång tid. Trädet har vackra, rosa blommor på våren, men bär ingen frukt.
  • Ytterligare växtlighet kommer att sättas i ett par av hörnen mot kulturhusets vägg.
  • Platsen får fler sittytor och belysning som ramar in, skapar en rumskänsla och ger trygghet.
  • Sättningarna i marken kring trädet åtgärdas och gatsten och plattor på platsen kommer att läggas om (samma sten återanvänds).
  • Tillgängligheten blir bättre, bland annat genom platta stenar ända fram till en bänk för den som behöver vila.

Klart i början av 2021

Ombyggnationen av platsen börjar den 11 november och kommer att pågå under vintermånaderna. Först görs markarbeten, blodboken grävs upp och körsbärsträdet planteras. Sedan kommer nya växter, bänkar och belysning på plats.

Entrén kommer att vara tillgänglig under hela perioden utöver några få dagar, då plattorna precis framför dörren behöver läggas om. Besökare hänvisas då till entrén mot Biblioteksgatan.

Kontakt

Karin Brämberg, chef för Mölnlycke kulturhus
031-724 64 09
karin.bramberg@harryda.se

Agnes Oppenheim, fastighetsfunktionen
031-724 64 63
agnes.oppenheim@harryda.se