Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
7 maj 2021

Vi vill ha din åsikt om planen för fler bostäder i Säteriet

Illustration: Liljewall arkitekter

Illustration: Liljewall arkitekter

Det är dags för andra omgången av inhämtning av synpunkter och frågor om bostadsföretaget Förbos förslag till detaljplan för 300 nya bostäder i centrala Säteriet.

I planen ingår också 10 000 kvadratmeter lokaler, en ny förskola och ett parkeringshus.
Ta chansen och tyck till om Förbos förslag, lämna in egna förslag och ställ frågor. Granskningen pågår till 1 juni.

Detaljplanen för Förbos nya bostäder med mera i Säteriet