Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 juni 2016
Lyssna

Vi mäter vår badvattenkvalitet

Miljö- och hälsoskydd kommer med start 15 juni att ta badvattenprover i sju olika sjöar. Analysresultat och temperatur publiceras på hemsidan.

Provtagningsresultat

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)

miljo.halso@harryda.se