Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 maj 2020
Lyssna

Vi hjälps åt att hushålla med vattnet

Sommaren är här med sol och värme. Det innebär också att människor, växter och djur använder mer vatten. Samtidigt måste vi räkna med att tillgången på vatten kan bli sämre längre fram.

Var rädd om det kommunala dricksvattnet

Vi kan spara många liter vatten bara genom att göra smarta val. Om vi alla hjälps åt att använda vårt dricksvatten till det som det främst är till för - mat, dryck och hygien - är möjligheten större att det räcker till alla under hela året.

Smarta droppar till odlingen

Många är i år hemma på sin ledighet. Några har lagt lite extra kraft på trädgårdsodling. För att bibehålla grönskan på sin tomt utan att slösa med vatten är det bra att:

  • vattna med vattenkanna
  • vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen då vattnet når rötterna innan det hunnit dunsta bort i värmen
  • vattna med regnvatten från tunnor och andra uppsamlingskärl
  • samla upp överflödigt restvatten från dusch, handfat, vattenkokare och kökskran i baljor med mera om det är möjligt.


Undvik att

  • vattna gräsmattor med kommunalt dricksvatten
  • använda vattenspridare och vattenslang
  • vattna fotbollsplaner, tennisbanor, golfbanor, vägar mm
  • fylla eller byta vatten i pooler, spabad och liknande
  • tvätta fasader, tak eller altaner
  • tvätta bilen - bilar ska dessutom alltid tvättas i biltvätthallar.


Härrydabor delar med sig av fler smarta vattensparartips

Eget vatten

Även du som har vatten från egen brunn bör kontrollera nivån i brunnen och vara försiktig med användningen för att inte riskera att ditt vatten tar slut.

Kontakt

Lena Gustavsson, Driftchef VA
031-724 67 37
lena.gustavsson@harryda.se