Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 februari 2019

Vi återvinner allt mer, visar siffror från FTI

2 606 ton lämnades till återvinning i Härryda kommun under 2018

Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, statistik över mängden förpackningar och tidningar som hushållen lämnar till återvinning. 2018 års siffror visar att vi i Härryda kommun lämnade i snitt 2 606 ton till återvinning.
Tack för att du bidrar - tillsammans gör vi skillnad!

Varje dag lämnas förpackningar och tidningar på FTI:s över 5000 återvinningsstationer eller via de 1,6 miljoner hushåll som lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till sitt boende. Räknat i kilo per fast boende i Sverige lämnade varje person nästan 64 kilo material till återvinning. För Härryda kommun kommun är motsvarande siffra 69 kg.

- Vi vet alla att kladdiga förpackningar, tunga glasflaskor, veckans gamla tidningar och en tur till återvinningsstationen inte alltid är självklart och lätt att prioritera bland allt annat i livspusslet. Men vi vet också att det material som lämnas in vid våra återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling gör stor skillnad. Det är därför det är så viktigt att alla bidrar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Uppdelat på olika materialslag ser sifforna för mängden insamlat material i Härryda kommun ut så här:

Förpackningar av (kg)

GLAS

PAPPER

PLAST

METALL

TIDNINGAR

2017

19,54

9,87

4,06

1,59

18,14

2018

26,35

14,37

6,96

1,84

19,4

Jämfört med rikssnittet 2018

21,8

13,9

7,5

1,6

18,7

Att du är med och bidrar gör skillnad – för miljön, barnen och framtiden. Alla vinner när du återvinner!

Information om insamlingsstatistiken

På FTI:s webbsida redovisas uppgifter om mängden förpackningar och tidningar som FTI:s entreprenörer samlat in i varje kommun, delat på antal invånare i kommunen. Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas, till exempel att:

- boende i en kommun kan exempelvis lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.

  • - Entreprenörernas tömningsbilar kör över kommungränser för att miljöoptimera transporterna.
  • - det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att tidningar och förpackningar inte ingår i FTI:s statistik. Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Material FTI får in enligt statistiken, sänds till kontrakterade återvinningsanläggningar för att sorteras för återvinning till nya förpackningar, tidningar och andra produkter.
    Läs mer på FTI:s hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Härryda kommun
Eliza Farmand
031-724 62 36
eliza.farmand@harryda.se