Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 februari 2018
Lyssna

Vattenmätare och ledningar fryser i det kalla vädret

En termometer visar att det är väldigt kallt. Kyla och is kan påverka vattenledningar.

Med det väldigt kalla vädret som vi har just nu finns det risk att vatten i vissa ledningar och vattenmätare fryser. Försök att isolera, om du har möjlighet.

Den starka kylan som vi har just nu gör att det finns risk för att vatten i ledningar och vattenmätare fryser. Den risken är särskilt stor i utrymmen som är ouppvärmda och om ledningarna ligger grunt.

För att förhindra frysningen är det bra att försöka se till att din vattenmätare och kopplingarna runt den är isolerade på ett bra sätt. Om huset inte är uppvärmt kan du låta en kran stå och droppa lite grann. Då har vattnet ett litet flöde och det lilla flödet hindrar att ledningarna fryser.

Om din vattenmätare skulle frysa sönder är det du som fastighetsägare som får bekosta en ny. Du kontaktar oss, så hjälper vi dig att montera ned och sedan koppla in en ny mätare.

Kontakt

VA-driften

031-724 62 05