Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
10 december 2020

Varning för samtal om spolning av VA-ledningar

Vatten- och avfallsverksamheten (VA och avfall) har fått information från kunder som berättar att de blivit uppringda från företag som erbjuder spolning av VA-ledningar. VA och avfall har ingen upphandlad entreprenör som jobbar uppsökande på det viset.

Behöver kommunens VA-ledningar slamsugas eller spolas så har VA och avfall upphandlade entreprenörer som utför detta. Påverkar detta enskilda fastigheter meddelas detta via sms, hemsidan: harryda.se eller brev.

Spolning av VA-ledningar på den egna tomten ansvarar fastighetsägaren själv för och då får man anlita vilket företag man vill.

Kontakt

Lena Gustavsson
Driftchef
031-724 6737