Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
25 mars 2020
Lyssna

Varning för samtal om slamsugning

Vatten- och avfallsverksamheten (VA och avfall) har fått information från kunder som berättar att de blivit uppringda från företag som erbjuder slamsugning. Kunderna har uppfattat att företaget säger sig arbeta för Härryda kommun. Det är i så fall felaktigt.
VA och avfall har ingen upphandlad entreprenör som jobbar uppsökande på det viset.

Behöver kommunens VA-ledningar slamsugas eller spolas så har VA och avfall upphandlade entreprenörer som utför detta. Påverkar detta enskilda fastigheter meddelas detta via sms, hemsidan: harryda.se eller brev. Slamsugning av VA-ledningar på den egna tomten ansvarar fastighetsägaren själv för och då får man anlita vilket företag man vill.

Slamsugning av det enskilda avloppet utförs endast av VA och avfalls upphandlade entreprenör Renova Miljö AB.

Kontakt

Emma Axner
Avfallshandläggare
031-724 63 97