Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 april 2018
Lyssna

Var med på samråd om vattenskyddsområdet Rådasjön

Mölndals stad har gjort en översyn av Rådasjöns och Norra Långvattnets vattenskyddsområde. Ta del av handlingar och var med på samråd om Rådasjön. Du kan även lämna skriftliga synpunkter fram till 11 juni.

Ett vattenskyddsområde ska se till att råvattnet i området håller en god kvalité ur ett långsiktigt perspektiv och därmed säkrar tillgången på exempelvis dricksvatten. Nuvarande vattenskyddsområde för Rådasjön med tillhörande föreskrifter, är över 20 år gammalt och behövde ses över.

Innan Mölndals lämnar in sitt förslag till vattenskyddsområde till länsstyrelsen bjuds du in till samråd. 

Läs förslag till vattenskyddsområde

Samrådsunderlag och handlingar hittar du på sidan om översyn av Rådasjöns vattenskyddsområdelänk till annan webbplats.
Handlingarna finns också tillgängliga i entrén i Härryda kommunhus till 11 juni.

Välkommen på samråd

Mölndals stad genomför även information och samråd där intresserade kan ta del av förslaget.

  • onsdag 2 maj klockan 15-17 i Mölndals stadsbibliotek, Bergmansgatan 29, Mölndal
  • måndag 7 maj klockan 18-20 i församlingshemmet Råda rum, Kyrkvägen 45, Mölnlycke

Obs! Eftersom vattenskyddsområdet runt Rådasjön berör flera kommuner är det slutligen länsstyrelsen som fattar beslut. Samråd kommer att ordnas även av länsstyrelsen i ett senare skede.

Lämna skriftliga synpunkter innan 11 juni

  • e-post till tekniska@molndal.se
  • vanlig post: Mölndals stad, Tekniska förvaltningen, 431 82 Mölndal.
  • Ange TEN 457/16 Översyn VSO som ämne i mejlet eller på kuvertet.