Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 november 2021

Världstoalettdagen: hyllar avloppet och vårt viktiga vatten

En avloppspump har öppnats upp och inuti syns skräp.

Nedspolat skräp orsakar stopp och riskerar att vatten förorenas. Värna vattnet genom att lägga skräpet i soporna istället.

Världstoalettdagen den 19 november är en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter.

Trots att rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet lever närmare hälften av jordens invånare utan tillgång till en ordentlig toalett. 494 miljoner får gör sina behov utomhus, med risk för att bakterier och parasiter förorenar närmiljö och vattenkällor.

Rent vatten och avlopp räddar liv

Smutsigt vatten och bristande hygien är orsak till att 700 barn under sju år dör av diarrésjukdomar, varje dag. Rent vatten och sanitet är därför punkt nummer sex i Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling och avskaffande av fattigdom, ojämlikheter och orättvisor i världen.
I agendan inför år 2030 som Sverige och övriga medlemsländer i FN arbetar för, ingår också förbättrad vattenkvalitet och avloppsrening genom att minska föroreningar och utsläpp av farliga kemikalier och material.

Skräp i toan problematiskt i Härryda

I Härryda kommun där vi har lyxen av dricksvatten i kranen och fungerande avlopp, är nedspolat skräp ett återkommande problem. Våtservetter, hårstrån, kondomer, bindor, tamponger, tops, trasor, kalsonger och snus spolas varje vecka felaktigt ner istället för att kastas i soporna.
Drifttekniker får då rycka ut och rensa i avloppspumpar som satt igen sig. Ett arbete som kostar massor med pengar i onödan, en kostnad som VA-kunderna i förlängningen kan få betala.

När fel saker spolas ner i avloppet förorenas dessutom vårt värdefulla vatten, vilket kan skada både människor och djurliv.
Var rädd om vårt avlopp och spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat.

Detta ska inte spolas ner i toaletten

Agenda 2030

World Toilet Day Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lena Gustafsson, driftchef
Härryda Vatten och Avfall AB
lena.gustafsson@hvaa.se