Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 mars 2018
Lyssna

Välkommen på öppet hus om ny skola i Hindås

En illustration eller ritning visar var den nya skolan i Hindås skulle kunna ligga. Det finns en streckad linje till vänster om skolbyggnaden på ritningen. Den visar hur skolan skulle kunna bli ännu större vid ett senare tillfälle.

Kom och ta reda på mer och ställ frågor om det som kommunen utreder just nu när det gäller Hindås: Om vi kan bygga en ny skola och ett mindre antal bostäder i sydvästra Hindås. Vi har öppet hus i idrottshallen ikväll den 22 mars klockan 17-19. Välkommen!

Kommunen vill ta reda på om vi genom en ny detaljplan i området mellan Fagervallen och Fagerhultsvägen i Hindås kan bygga en ny skola och ett mindre antal bostäder. Skolan är tänkt för runt 450 elever i årskurs 4-9.

Under perioden 13 mars till 9 april är vi i samrådsskedet för detaljplanen. Det betyder att du har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget till detaljplan.

Öppet hus i idrottshallen ikväll (torsdag 22 mars) kl 17-19 är ett jättebra tillfälle för dig att ställa frågor till Härryda kommuns medarbetare från bland annat plan och bygg, trafik, mark och bostad, vatten och avlopp, fastighet och skola!

Här kan du läsa mer om våra idéer kring en ny skola i Hindås.

Välkommen på öppet hus i Hindås idrottshall ikväll torsdagen den 22 mars klockan 17-19!

Kontakt

Maria Lejdebro, planarkitekt
031-724 62 31
plan@harryda.se