Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 mars 2018
Lyssna

Välkommen på dialog om ett framtida Mölnlycke centrum

Den som bott i Mölnlycke ett tag vet att orten förändrats med jämna mellanrum. Fler flyttar hit och med det ökar också utbudet och möjligheten för handel att etablera sig. Men hur ska vi tänka framåt? Hur minskar vi barriärerna och hur kan vi skapa fler rika livsmiljöer så att fler vill och kan komma hit? Välkommen på kommundelsdialog om Mölnlycke centrum.

I kommunens stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke har ett första steg varit att låta byrån White arkitekter fundera fritt kring hur ett sådant Mölnlycke skulle kunna se ut. Om allt vore möjligt, hur skulle Mölnlycke kunna utvecklas då? Nu är det dags för rapporten att presenteras i samband med kommundelsdialogen i Mölnlycke, som hålls torsdag 8 mars i Råda rum.
Matilda Svenning är Härryda kommun stadsarkitekt och en av dem som medverkar under dialogen.

Vad för slags Mölnlycke är det som målas upp i rapporten?
- Ett växande Mölnlycke som tar nästa steg i utvecklingen, mot den ”kompletta småstaden”. Där fokus ligger i att utveckla centrumkärnan så att fler använder, verkar och besöker centrum. Samtidigt som ”staden” växer är det viktigt att värna och förstärka de kvaliteter som redan finns idag; det gröna, Mölndalsån och området runt Massetjärn, närheten, skalan, innehållet i centrum och kommunikationer.

Vad fastnade du mest för i rapporten från White arkitekter?
- Det är mycket men bland annat att det finns en så stor potential att utveckla centrumkärnan och Mölnlycke som en unik pusselbit i regionen. Det är också bra att man studerat två olika planalternativ; vi står inte och faller med utbyggnad av järnvägen. Rapporten pekar också på vikten av att integrera Mölndalsån och stationsområdet i centrum och kanske snarare tänka loopar än bara stråk. Det handlar om ett lite ändrat tankesätt och att minska såväl de mentala som fysiska avstånden.

Är det så här det ska bli nu?
- Rapporten från White arktitekter fungerar som ett bra underlag för fortsatta diskussioner och väcker en hel del tankar och idéer om vad man skulle kunna göra. Redan nu har vi påbörjat ett antal utredningar kopplat till resultatet och tankarna i studien. Under året ska vår stadsbyggnadsstudie färdigställas, och processen framöver ger vad vi landar i för produkt. Här är dialogen med politikerna, invånarna och fastighetsägarna väldigt viktigt. Vi är många som ska vara med och utveckla Mölnlycke och det viktiga är att vi gör det tillsammans och hittar de bästa delarna i rapporten att jobba vidare med.

Välkommen på kommundelsdialog torsdag 8 mars kl 19-21 i Råda rum, Råda församlingshem i Mölnlycke. Under kvällen presenterar Johan Lundin från White arkitekter rapporten och sedan vill vi höra vad du tycker. Vi bjuder på fika!

Rapporten Mötas i Mölnlycke, White arkitekterPDF

Kommundelsdialoger i Härryda kommun