Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 april 2016
Lyssna

Utställning i Kulturhuset om Mölnlycke centrum

Under april och maj finns en utställning i Kulturhusets entré över Mölnlycke centrums utveckling - från 1800-talet fram till i dag och med blicken mot framtiden.

Tidigare i vintras ställde Härryda kommun ut planerna på att förvandla årummet och kulturhusparken. Den här gången tar vi ett större grepp och informerar om utveckligen av hela Mölnlycke centrum.

I utställningen finns så väl flygfoton över Mölnlycke från 1951 till 2015 - och idéskisser över hur Mölnlycke centrum skulle kunna se ut i framtiden.

Vid fem tillfällen under april och maj finns medarbetare från sektorn för samhällsbyggnad på plats för att svara på frågor och hämta in synpunkter från er kommuninvånare:

  • Torsdag 14 april kl 16-18
  • Fredag 22 april kl 11-13
  • Torsdag 28 april kl 16-18
  • Torsdag 12 maj kl 16-18
  • Måndag 16 maj kl 11-13

Du kan också gå in på länken nedan och lämna dina synpunkter. Där kan du också ta del av utställningen som nu står i Kulturhusets entré - i digital form.

Läs mer och tyck till om Mölnlycke centrum

Kontakt

Nina Hannula, planarkitekt
nina.hannula@harryda.se

Mikael Zsiga, mark- och exploateringsingenjör
mikael.zsiga@harryda.se

Anna-Kajsa Bouma Gustafsson, planarkitekt
anna-kajsa.bouma.gustafssson@harryda.se