23 mars 2021
Lyssna

Utbyggt Airport City föreslås norr om Flygplatsmotet

Illustration som visar ett förslag med tre stora byggnader för lager och logistik och ytterligare en rondell norr om Flygplatsmotet vid Landvetter flygplats.

Förslaget visar hur området skulle kunna se ut norr om riksväg 40 vid Flygplatsvägen i orten Härryda. Illustration: Catena/JKAB Arkitekter/DMOO

Detaljplanen för den fjärde utbyggnaden av Airport City är nu ute för granskning. Fram till 18 april har du chans att yttra dig och ställa frågor om planen.

Sedan förslaget var ute på samråd och granskning förra gången har markområdet vid Flygplatsmotets norra del minskat. Inriktningen på verksamheter som tillåts där har ändrats till att gälla lager och logistik.

En ombyggnad nära Flygplatsmotet, främst Flygplatsvägen norr om riksväg 40, krävs för att genomföra detaljplanen.

Fram till 18 april har du chans att yttra dig och ställa frågor om planen i granskningsskede nummer 2. Därefter ska ett beslut fattas.

Mer om hur du lämnar synpunkter och ställer frågor om detaljplanen finns på webbsidan Airport City del 4.