Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 oktober 2018
Lyssna
Ungefär så här vill markägaren att det nya området Alberts ängar i Björröd med cirka 250 nya bostäder ska se ut. Husen till vänster i skissen ligger i norra delen av området. Förskolan är inte inritad. Illustration: Semrén&Månsson akritekter

Ungefär så här vill markägaren att det nya området Alberts ängar i Björröd med cirka 250 nya bostäder ska se ut. Husen till vänster i skissen ligger i norra delen av området. Skolbyggnaden är inte inritad. Illustration: Semrén & Månsson arkitekter

Tyck till om nytt bostadsområde i södra Björröd

Nu finns ett förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde i Björröd i Landvetter. Planen gäller 250 nya bostäder och en ny skolbyggnad. Den är framtagen av markägaren genom så kallad exploatörsdriven detaljplan.

Det är området som är hästhagarna i södra Björröd 1:5 som i det nya förslaget byter namn till Alberts ängar. På platsen vill markägaren bygga cirka 250 nya bostäder. Det är lägenheter i flerfamiljshus i den norra delen, och parhus och villor i den södra delen.

Kommunen vill samtidigt försäkra sig om att det finns bra kommunal service åt dem som flyttar in och köper upp en bit av marken för att bygga en ny utbildningslokal i den norra delen som idag är ett ridhus tillfälligt inhyst i en industrilokal.

Tid att tycka till

Mellan den 1 oktober och 1 november ligger den nya detaljplanen för Alberts ängar ute för samråd. Du har då möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter på förslaget som kan du läsa här.
Du kan också hitta det i kommunhuset i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus.

Nytt sätt att jobba med markägare

Alberts ängar är en av tre så kallade exploatörsdrivna detaljplaner som Härryda kommun arbetar aktivt med. Att en privat aktör tar fram en ny detaljplan - i detta fall markägaren Birgitta Wallenstam - är något av ett trendbrott inte bara i Härryda utan i fastighetsbranschen i Sverige.

Normalt sett är det politikerna som ger kommunens samhällsbyggnadssektor uppdraget att ta fram detaljplaner för exempelvis bostadsområden tillsammans med en markägare eller en byggare. Men i de tre exploatörsdrivna piloterna tar markägaren ett större ansvar och driver detaljplanen själv, med stöd från kommunen. Förslagen på bebyggelse och öppna platser har alltså sitt ursprung i markägarens önskemål och ambitioner.
Kommunen har fortfarande myndighetsansvaret och tar ett juridiskt ansvar för innehållet i detaljplanen.

Fler nya idéer

Den politiska majoriteten hoppas med det nya arbetssättet få fram fler detaljplaner för nya bostadsområden än vad kommunen själv hinner med att ta fram själv. Förväntningen är också att se fler kreativa lösningar och att större volymer av bostäder kommer fram snabbare.

Kontakt

Peter Wallentin,
verksamhetschef Plan och bygglov
E-post: peter.wallentin@harryda.se