Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
30 mars 2017
Lyssna

Tyck till om nya bostäder på Idrottsvägen i Mölnlycke

Härryda kommun planerar nya bostäder, lokaler för verksamheter och en förskola utmed Idrottsvägen och Bäckvägen i centrala Mölnlycke. Nu finns ett förslag på hur detaljplanen kan se ut och du kan lämna dina synpunkter.

Utmed Idrottsvägen och Bäckvägen planerar vi för nya bostadskvarter med ungefär 250 bostäder, både lägenheter och radhus.Genom att verksamheter får rum i bottenplan, skapas en levande stadsmiljö. En förskola planeras, och under de nya bostäderna planerar vi ett parkeringsgarage. I detaljplaneförslaget lyfts Hulebäcken fram och gör det möjligt att promenera utmed vattendraget.

Öppet hus

Onsdag 12 april klockan 17.45-19.15 är du välkommen att träffa representanter från sektorn för samhällsbyggnad och ställa frågor om förslaget. Platsen är kommunhuset i Mölnlycke.

Tyck till

Du kan lämna synpunkter på förslaget under perioden 30 mars - 28 april. Synpunkterna ska lämnas skriftligt.

Här hittar du hela förslaget och samtliga planhandlingar.

De finns även tillgänliga i kommunhuset i Mölnlycke.

Kontakt

Anders Lidén, planarkitekt
031-724 67 42
anders.liden@harryda.se