Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
27 maj 2020
Lyssna

Tyck till om Landvetter södra och hör politiker om en ny stad

På plats i den norra delen av Landvetter södra förklarar de två kommunalråden Patrik Linde (S) och Per Vorberg (M) varför de är överens om att en ny stad behövs, historien bakom att det blev just den platsen och vilka risker de ser med projektet.

Du kan vara med och påverkar tidigt

Du som ännu inte tagit chansen att tycka till om förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra har chansen att göra det fram till onsdag 17 juni.

Titta på filmpresentationen om den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra och lämna en synpunkt eller förslag

Samverkan igång för Landvetter södra

Om kommunfullmäktige så småningom godkänner den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra ska en del av området byggas ut med bostäder, grönytor och verksamhetslokaler. En första utveckling kan vara klar till år 2035 enligt den preliminära tidplanen.
Med hänsyn taget till det som slutligen bestäms om översiktsplanen, har det kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB och sex byggaktörer börjat samverka för den nya staden.

Fakta och planer för nya staden Landvetter Södra PDF
Länk till kortfattad presentation från Landvetter Södra Utveckling.

Kontakt

Kontakt:
Charlotte Lundberg, projktledare och planarkitekt
E-post: charlotte.lundberg@harryda.se