Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 februari 2016
Lyssna

Tyck till om Kulturhusparken

Mölndalsån genom Mölnlycke centrum muddras och rensas för att motverka framtida översvämningar. Samtidigt passar man på att göra en rad andra förbättringar - som du kan vara med och påverka.

Efter den stora översvämningen i Mölndalsån 2006, med stora kostnader och materiell förstörelse som följd, bestämde man sig för att något liknande aldrig skulle få hända igen. Sedan dess har man bland annat muddrat Mölndalsån i Mölndal och skapat ett regleringssystem för vattennivåerna från Hindås ända ut i havet.

– Vi har också åtgärdat mycket i Landvetter och gjort erosionsskydd på sidorna av ån där, samt gjort en förbiledningskanal så att det ska kunna sippra igenom vid högvatten, säger Christina Borg, projektledare på trafikverksamheten i Härryda kommun.

Nu är det dags att ta nästa steg.

Bryggdäck längs med ån

Mölndalsån genom Mölnlycke muddras stora delar av vägen från Massetjärn till Säteribron. På udden utanför Kulturhuset kommer en tre meter bred förbiledningskanal för vattnet att grävas, som underlättar vid höga vattennivåer.

Sträckan kommer också att spontas – man sätter ner korrugerad plåt längs åkanten, och gräver sedan ut ån vilket ökar kapaciteten. Ovanpå byggs ett trädäck som ger bryggkaraktär längs med ån.

– Ingen vill att vi får de här hemska översvämningarna igen. Nu gör vi de här kapacitetsåtgärderna och för att skapa ett positivt inslag i centrum bygger vi bryggdäck och promenadstråk vilket gör att man kommer att uppleva mer vattenkänsla, säger Christina Borg.

Vad vill du se på udden utanför Kulturhuset i Mölnlycke?

Nya gång- och cykelbroar

I arbetet byts gångbron vid Hulebäcksgymnasiet ut mot en ny med bättre spännvidd och tre helt nya gångbroar över ån byggs vid p-huset vid Badhusgatan samt vid Kulturhuset. Den nuvarande gång- och cykelvägen vid busstationen hamnar lite närmare ån och förlängs vidare västerut bort mot Råda säteri.

Kommunens invånare har möjlighet att komma med förslag kring vad man vill uppleva på udden utanför Kulturhuset. Utställningen finns uppsatt i Kulturhusets entré under februari månad. Den 11:e och den 18:e februari mellan klockan 16-18 kommer personal att finnas på plats för att svara på frågor och ta emot goda idéer.

– Vill man kanske ha en plats med aktiviteter för barnen? Eller en plats där man kan sitta och träffas utomhus – gammal som ung? Nu är det upp till dig att komma med idéer, säger Christina Borg.

White arkitekter bidrar med idéer och skisser inför arbetet och kommer i vår att presentera det slutliga gestaltningsprogrammet.

Bilden från den 11 februari, när Christina Borg och Nina Hannula från sektorn för samhällsbyggnad, fanns på plats vid utställningen i Kulturhuset för att svara på frågor.

Kontakt

Christina Borg, projektledare trafikverksamheten
031-724 61 34
christina.borg@harryda.se