17 januari 2022

Skynda dig att tycka till om Landvetter centrum!

I en vecka till pågår dialogen om Landvetter centrum. Det handlar om en tidiga förslag på hur vi ska styra utvecklingen mot attraktivare torg och tryggare gatumiljöer, fler bostäder och grönytor och dessutom multifunktionella hus som skärmar av bullret närmast riksväg 40. Ta chansen och säg din mening om stadsbyggnadsstudien till och med 24 januari.

Efter flera dialoger med människor som bor, verkar och reser i Landvetter vill kommunen fortsätta utveckla Landvetter centrum till en attraktiv, trygg och trivsam plats för möten, handel och bra kommunikationer.

Tyck till var och när du vill

Nu finns tidiga inriktningsförslag samlade i en tidig stadsbyggnadsstudie. Det är enkelt att ta del av förslagen och lämna synpunkter. Du kan tycka till på webben eller i brevlåda i Landvetter kulturhus eller kommunhuset i Mölnlycke.

Digital dialog om framtidens Landvetter centrum (med webbformulär för synpunkter)

Du kan också ladda ner appen Mitt Härryda i din mobiltelefon. Du har fram till måndag 24 januari 2022 på dig att lämna synpunkter och förslag.

Vad händer med min synpunkt?

När alla förslag är insamlade och bearbetade kommer Härrydas politiker att besluta om stadsbyggnadsstudien och fortsatt utveckling av Landvetter centrum.