20 april 2022

Tvätta bilen rätt – för renare bad i sommar

En illustration visar en bil i naturen. På bilen finns det lödder från biltvättmedel.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i din närmaste sjö. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner. Genom att åka till en biltvätt håller du både bilen och badsjön ren.

Ungefär varannan biltvätt görs hemma på gatan eller på platser med undermålig rening, vilket leder till utsläpp av omkring 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller varje år. Farliga ämnen som rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. vilket påverkar vattenmiljön där.
Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen på garageuppfarten eller gatan.

Biltvättarhelgen 23-24 april

Genom att ta bilen till en kontrollerad tvättanläggning ser du till att olja, bly och kadmium separeras bort och renas istället för att hamna i naturen via dagvattnet.
Stora Biltvättarhelgen den 23–24 april är en kampanj från Svenskt Vatten som syftar till at få fler att tvätta bilen på ett ansvarfullt sätt.

Vanliga myter om biltvätt:

Det finns många myter, missförstånd, om biltvätt. Här reder vi ut några av dem.

Myt 1: Att tvätta bilen på gatan är inte värre än när det regnar på bilen.

Det stämmer inte. Regnvatten löser inte upp miljöfarliga asfalt och oljeprodukter som bilvårdsprodukter gör. Tvättar du bilen i en I biltvätthall samlas de miljöfarliga ämnena upp istället för att rinna ut i naturen.

Myt 2: Att tvätta bilen mer sällan är bättre för miljön.

Det är faktiskt tvärtom. Kör du bilen varje dag bör du tvätta den två gånger i månaden på vintern, och en gång per månad på sommaren. När du tvättar bilen oftare hinner inte olja, asfaltsstänk och vägsalt bita sig fast.

Myt 3: Jag kan tvätta bilen på gatan bara jag använder miljömärkta biltvättmedel.

Nej det är inte okej. Även miljömärkta biltvättmedel är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om du tvättar på gatan rinner tvättmedlet med tensider och smutsen från bilen via dagvattnet till närmaste sjö där de påverkar vattenlevande djur negativt.

Källa: Svenskt Vatten

Biltvätt

Kontakt

Härryda Vatten och Avfall AB
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se