Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 april 2018
Lyssna

Tvätta bilen på rätt sätt

Stora biltvättarhelgen

Tvätta bilen på rätt sätt och undvik att giftiga ämnen rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner orenat rakt ut i vattendrag, sjöar och hav via dagvattenbrunnen.
Välj istället att tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-hall.

Det är lätt att tvätta rätt

  • Välj biltvätten, antingen en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där separeras vattnet från olja och giftpartiklar. Smutsvattnet leds sedan till vattenreningsverken där det renas innan det släpps tillbaka ut i naturen igen.
  • Använd miljömärkta produkter om du tvättar i en gör-det-själv-hall.
  • Om du inte har tillgång till en biltvätt där du tankar eller gör andra ärenden så är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Då fastnar skadliga ämnen i det övre jordlagret och föroreningarna kan ofta bindas eller brytas ned.

Biltvättarhelgen Svenskt Vattenlänk till annan webbplats