Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 augusti 2016
Lyssna

Trafiken på Backavägen i Landvetters-Backa leds om

Vecka 35 börjar arbetet med att göra Backavägen i Landvetters-Backa bredare. Vi passar samtidigt på att gräva ner vatten- och avloppsledningen i vägen. Arbetet innebär att all trafik på Backavägen leds om.

Vi förbereder för att kunna bygga gång- och cykelväg, förskola och bostäder i Landvetters-Backa. Under hösten gör vi Backavägen bredare för att göra det möjligt för trafiken att mötas. Vi passar samtidigt på att gräva ner vatten- och avloppsledningar i vägen. Vi bygger också en ny väg mellan Backaskolan och Eskilsbyvägen. Under tiden som arbetet pågår påverkas trafiken på Backavägen.

Stängs av i etapper

Arbetet görs i etapper, och Backavägen kommer vara avstängd för genomfart i etapper. Boende utmed vägen kommer ha möjlighet att ta sig in och ut från sin fastighet. Trafiken leds om, vilket innebär att restiden kan förlängas något. Skyltar sätts upp i samband med arbetet. Arbetet påverkar även gång- och cykeltrafik.

Backavägen beräknas vara helt framkomlig igen våren/sommaren 2017.

Arbetet utförs av VästMark Entreprenad AB på uppdrag av Härryda kommun.

Vi utvecklar Landvetters-Backa

Att bredda Backavägen samt att anlägga vatten och avlopp är en del i arbetet med att utveckla Landvetters-Backa. Vi anpassar vår service utifrån att de flesta som bor i området är helårsboende. Byggnationen som helhet beräknas pågå till och med våren/sommaren 2018.

Information om arbetet i Landvetters-Backa.

Kontakt

Tayman Mahshid, projektledare
031-724 66 79
tayman.mahshid@harryda.se