Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
12 juli 2021

Totalentreprenör klar för Hindås vattenverk

Västra Nedsjön

Hindås vattenverk ska ta råvatten från Västra Nedsjön och leverera 60 liter dricksvatten i sekunden.

Peab har tilldelats uppdraget att bygga det nya vattenverket i Hindås. Ett projekt som ska vara slutfört i oktober 2023.

Härryda Vatten och Avfall AB ger Peab Anläggning AB i uppdrag att planera, projektera och färdigställa ett nytt vattenverk i Hindås. Peab som uppfyller samtliga obligatoriska krav lämnade det anbud med bäst förhållande mellan pris och kvalitet. Kontraktssumman uppgår till 154 miljoner kronor, vilket är inom budgeten för vattenförsörjningsplanens samtliga etapper.
Parterna har nu skrivit kontrakt och haft ett första möte för projektet som startar efter sommaren.

– Nu sätter vi igång bygget av det nya vattenverket, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Vår projektorganisation ser fram emot ett bra samarbete med Peab som är en erfaren entreprenör. Tillsammans förstärker vi försörjningen med vatten och avlopp för kommunens invånare, näringsliv för en lång tid framöver, säger Jessica Sténhoff, vd för kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB.

Sista etappen för framtida vattenförsörjning

Hindås vattenverk är den fjärde och sista etappen i Härryda kommuns stora satsning på ett utbyggt kommunalt vatten- och avloppssystem. När vattenverket står klart, kommer det att kopplas ihop med de andra delarna i det pågående vattenförsörjningsprojektet: en råvattenpumpstation med intags- och överföringsledningar, en högvattenreservoar och 16 kilometer av överföringsledningar som transporterar vatten och avlopp mellan orterna Landvetter och Hindås.

Projektet är en totalentreprenad och byggstart förväntas ske under vintern 2021 och stå klart i slutet av 2023.

Vattenverket i Hindås och de tre andra etapperna

Kontakt

Jessica Sténhoff, vd
Härryda Vatten och Avfall AB
jessica.stenhoff@hvaa.se