Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
31 mars 2020

Tomt till salu i Landvetter centrum

Nu har Härryda kommun en ledig tomt för bostäder till försäljning i Landvetter centrum. Till 1 juni 2020 är tomten öppen för anbudsgivning.

Den aktuella fastigheten Landvetter centrum kvarteret 3 är en centralt belägen yta på 2 000 kvadratmeter. Detaljplanen är godkänd för flerbostadshus i tre våningar, en förskola och lokaler för centrumändamål.
Tomten ligger väster om Landevi idrottsplats och intill Förbos nybyggnation Landevi gårdar.

På webbsidan www.harryda.se/landvetter3tillsalu hittar du all information du behöver inför anbudslämning. Senaste dagen för att lämna anbud är
1 juni 2020.