Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 mars 2017
Den 28 februari 2017 presenterades för första gången en idéskiss över hur stationsområdet i Mölnlycke kan se ut.

Den 28 februari 2017 presenterades för första gången en idéskiss över hur stationsområdet i Mölnlycke kan se ut.

Titta på senaste idéskissen för centrala Mölnlycke

Härryda kommun arbetar intensivt tillsammans med Trafikverket och lokala fastighetsägare för en attraktiv stadsutveckling av Mölnlycke och området kring en station. Nu presenteras en ny idéskiss över stationsområdet. Inför kommundelsdialogen den 7 mars vill vi ha dina frågor.

I december 2015 presenterades en första idéskiss på hur området kring en station och järnväg skulle kunna se ut. Den har analyserats av Härryda kommun och Trafikverket i samarbete med lokala fastighetsägare. Nu finns en ny idéskiss framtagen, och den presenterades för första gången i går eftermiddag, den 28 februari 2017 av Härryda kommun och Trafikverket vid ett möte där kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsberedningen och lokala fastighetsägare var inbjudna. Nu visar vi den även för dig som invånare.

Klicka här för att ladda ner idéskissen. Pdf, 650.3 kB.

Här hittar du mer information om Mölnlycke stationsområde.

Bidra med din fråga!

Inför dialogen vill vi gärna ha in dina frågor och tankar om utvecklingen av centrala Mölnlycke med en ny station och järnväg.Kontakt

Anna Lundqvist, projektledare Mölnlycke stationsområde
031-724 61 00 (kontaktcenter)
anna.lundqvist@harryda.se

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (kontaktcenter)
matilda.svenning@harryda.se