Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 april 2021

Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning

En ung kvinna sitter vid solnedgången och blickar ut över vatten i en stor sjö.

Foto: Mathilda Lindqvist

Härryda Vatten och Avfall AB går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige ut för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

― Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt, säger Jessica Sténhoff, vd för kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB.

I Härryda kommun likt på många andra håll har torka de senaste åren aktualiserat vikten av att spara vatten. Varmt och torrt väder, i kombination med ökad förbrukning när fler tillbringar sommaren på hemmaplan, har lett till låga nivåer i vattentäkterna. Åtgärder som bevattningsförbud har fått sättas in för att förhindra vattenbrist.

I den här landsomfattande kampanjen går vi samman för att öka kunskapen om vattnets värde, och ge konkreta tips på hur vi sparar på vårt livsviktiga vatten.

Hållbar vattenanvändning

Kontakt

Jessica Sténhoff, vd Härryda Vatten och Avfall AB
jessica.stenhoff@hvaa.se