Kontakt
11 maj 2018
Lyssna

Tävling om bostäder i Landvetters Backa

Härryda kommun bjuder in till markanvisningstävling för flerbostadshus i östra Landvetters Backa nära Backaskolan.
Tävlingen gäller byggnation av minst 40 hyresrättslägenheter på detaljplanelagd tomtmark.
Lämna in ert bidrag senast 1 augusti.
Läs mer om markanvisningstävlingen