Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 mars 2016
Lyssna

Tack för alla förslag!

Närmare 300 förslag kom in när vi bad om hjälp med idéer till hur vi kan utveckla udden utanför Kulturhuset.

– Jättekul! Vi är oerhört tacksamma för att så många varit med och tyckt till om det här, säger Christina Borg, projektledare på trafikverksamheten i Härryda kommun.

Bland de mest populära förslagen fanns en lekplats (37 förslag) och en utomhusscen (21). Överlag var det många som önskade en plats för umgänge, aktivitet och lek för alla åldrar.

– Nu ska vi sätta oss ner och se vad som är möjligt att göra på den här platsen, säger Christina Borg.

Alla förslag sparas

De idéer som inte blir verklighet på udden utanför kulturhuset, sparas och kan förverkligas i framtida projekt.

Arbetet med de kapacitetsförbättrande åtgärderna av Mölndalsån genom Mölnlycke, där utvecklingen av udden ingår, beräknas komma igång tidigast våren 2017.

White arkitekter, som bidrar med skisser till gestaltningsprogrammet av årummet, kommer också att involveras i arbetet med kulturhusudden.

Läs mer om hela projektet

Nu pågår arbetet med att sortera och kategorisera alla förslag som kommit in.

Kontakt

Christina Borg, projektledare trafikverksamheten
031-724 61 34
christina.borg@harryda.se