Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 april 2017
Lyssna

Strand AB ska bygga bostäder i Rävlanda

På måndagens sammanträde tog kommunstyrelsen beslut om att det blir Strand AB som får uppdraget att bygga bostäder i Björkelid i Rävlanda.

Härryda kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för att bland annat möjliggöra bostäder i Björkelid i Rävlanda. För att avgöra vilken exploatör som ska bygga bostäderna, har det arrangerats en markanvisningstävling. I måndags tog kommunstyrelsen beslut om att det blir fastighetsbolaget Strand AB som får bygga på fastigheten.

Kommunens omdöme

Strand AB planerar sex flerbostadshus med såväl bostadsrätter som hyresrätter. Det blir även radhus. Strand AB tar i sitt bidrag vara på förutsättningarna med varierad placering av flerbostadshus kringgärdad av natur.

Den centrala gatan genom området inbjuder till att kunna röra sig genom området och vidare till naturmiljön. Flerbostadshusen har ett klassiskt formspråk i modern anda. Bidraget visar höga ambitioner med utemiljön som generösa grönytor med planteringar, odlingslotter, gemensamhetslokal och lekplatser. Ambitionen är också att det ska finnas möjlighet att ladda elbilar.

Preliminär byggstart är augusti 2017.

Här hittar du information om arbetet med detaljplanen.

Kontakt

Kristina Englund, mark- och bostadschef
031-724 61 00 (växel)
kristina.englund@harryda.se