Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 februari 2018
Lyssna

Stängd förskola blir tillfälligt boende

En enig kommunstyrelse fattade på måndagens sammanträde beslut om att uppdra åt förvaltningen att iordningställa före detta Örtagårdens förskola för tillfälligt boende till nyanlända.

Bostadsbristen är stor och kommunen har placerat nyanlända på bland annat Hindås camping. En annan akut lösning är att köpa rum på vandrarhem och hotell, vilket är kostsamt.

Den tidigare förskolan Örtagården på Idrottsvägen i Mölnlycke ska rivas i samband med att Härryda kommun sätter igång med detaljplanen för området. Men innan dess att planen är färdig finns tomma lokaler som går att använda tillfälligtvis. Det innebär att kommunens höga kostnader för hotell och vandrarhem minskar, vilket ökar förutsättningarna för att kostnaderna ryms inom ramen för den statliga ersättningen.

Härryda kommun har precis som andra kommuner runtom i Sverige en skyldighet att erbjuda bostad åt nyanlända. Under 2018 ska Härryda kommun erbjuda bostad åt 210 nyanlända som av Migrationsverket anvisats till Härryda kommun under 2017 och 2018. Att hitta lediga lägenheter eller bygga nytt tar tid och kommunen försöker nu hitta tillfälliga lösningar för att kunna erbjuda tak över huvudet och drägliga miljöer.

Förskolans tomma lokaler blir fem enskilda lägenheter åt nyanlända barnfamiljer. Under förutsättning att upprustningsarbetet löper utan förseningar väntas inflyttning kunna ske under senare delen av februari.

Kontakt

Per Vorberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se
031- 724 61 00 (vxl)

Patrik Linde (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande
patrik.linde@harryda.se
031- 724 61 00 (vxl)